Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

W dniach  05 - 06  maja br. na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  gościła w naszej gminie sędzia Anna MariaWesołowska.
Prawnik z trzydziestoletnim stażem sędziego orzekającego w sprawach karnych, ekspert w zakresie przestępczości zorganizowanej, doradca Rzecznika Praw Dziecka. W pierwszym dniu  spotkała się z uczniami ryczywolskich szkół oraz z mieszkańcami naszej gminy. W następnym   dniu odbyła spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Ludomach. Na prelekcji nie zabrakło także informacji o wszelkich zagrożeniach współczesnego świata i o tym, jak szybko w tej zmieniającej się rzeczywistości można stać się ofiarą tych zjawisk. Pani Sędzia starała się uświadomić młodych ludzi, że coś co dla nich jest dowcipem, żartem i wybrykiem, może stać się przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Wszystko co mówiła było oparte na jej doświadczeniu z sali sądowej. Wśród omawianych zagadnień znalazły się takie jak: wyśmiewanie, przemoc, agresja, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacji, zbyt wczesna inicjacja seksualna. Sędzia Anna Maria Wesołowska wiele uwagi poświęciła problemowi cyberprzemocy wśród młodzieży jak również uzależnieniu od narkotyków.
Pani Sędzia zachęcała młodzież do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w trudnych sytuacjach. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby. Podczas wizyty Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączenia się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw. „kącika prawnego”. Powinny się w nich znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin. Uczniowie podczas wizyty Anny Marii Wesołowskiej mogli dowiedzieć się również o pracy sędziego, pracy w sądzie a także o wymaganiach tego zawodu i ścieżce edukacyjnej. Mieli okazję przymierzyć togę sędziowską i wziąć do ręki łańcuch.
Na koniec spotkania była możliwość otrzymania autografu i zrobienia z gościem zdjęcia. Tematem wiodącym w spotkaniu z dorosłymi były kwestie związane z odpowiedzialnością rodziców za wychowanie dziecka. Anna Maria Wesołowska mówiła o najczęściej popełnianych błędach wychowawczych, które mogą doprowadzić młodego człowieka na ławę oskarżonych. Mamy nadzieję, że spotkanie z niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie prawa, jakim jest sędzia Anna Maria Wesołowska, będzie niezapomnianą lekcją profilaktyki dla wszystkich, którzy mieli okazję w niej uczestniczyć.