Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z dnia 29 stycznia 2013 r. poz. 135) oraz uchwałą nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2012 r w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2015., wspieranie rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.